MYCKET BRA
BRA
OK
SVAG
DÅLIG ELLER INGEN 4G
INGEN TÄCKNING